Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014

1. 4. 2014 613
Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru - skrajšani postopek (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.02.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o ceni storitve Pomoč na domu v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.02.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Zdravstveno in socialno varstvo
Sklep o oblikovanju najemnin za zemljišča v lasti Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.02.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Odlok o mladini v Občini Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.04.2014
Začetek veljavnosti: 16.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Družbene dejavnosti
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Ljutomer (opn) – SD1 skrajšani postopek (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 31.03.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski prostorski načrti (OPN)
Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno trgovskega centra v Ljutomeru – EUP LJ 28 stari Imgrad (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 01.04.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Odlok o proračunu Občine Ljutomer za leto 2014 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.04.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Poslovnik Nadzornega odbora Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Nadzorni odbor
Datum sprejetja: 28.01.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o razglasitvi leta 2014 za »leto Ljutomerskega kasača« (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 1/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 05.02.2014
Začetek veljavnosti: 02.04.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo