Popravek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru - skrajšani postopek

Predpisi, na katere predpis vpliva