Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

Predpisi, na katere predpis vpliva