Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva