Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za prostorsko celoto občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva