Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Puchove poslovne cone v Ljutomeru

Predpisi, na katere predpis vpliva