Odlok o oprostitvi plačila občinskih prispevkov za družine z dvema ali več otroki

Predpisi, na katere predpis vpliva