Navodilo za izvedbo postopkov zbiranja ponudb in evidencah oddaje javnih naročil

Predpisi, na katere predpis vpliva