Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2010

18. 6. 2010 500
Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve Občine Ljutomer v letu 2010 (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.06.2010
Začetek veljavnosti: 19.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ostalo
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.06.2010
Začetek veljavnosti: 19.06.2010
Konec veljavnosti: 11.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Trgovina
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 07.06.2010
Začetek veljavnosti: 19.06.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ureditveni načrt (UN)
Navodilo za izvedbo postopkov in evidencah oddaje javnih naročil (Uradno glasilo Občine Ljutomer, 3/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 14.06.2010
Začetek veljavnosti: 19.06.2010
Konec veljavnosti: 07.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Ostalo