Navodilo za izvedbo postopkov in evidencah oddaje javnih naročil

Predpisi, na katere predpis vpliva