Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu starega mestnega jedra Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva