Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva