Navodilo za izvedbo postopkov zbiranja ponudb in evidencah oddaje javnih naročil - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva