Odlok o občinskih cestah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva