Odlok o Občinskih cestah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva