Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva