Pravilnik o tarifnem sistemu za obračun cene storitev Javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer - neuradno prečiščeno besedilo (1)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva