Spremembe in dopolnitve Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun cene storitev javnih služb zbiranje komunalnih odpadkov ter prevoz komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva