Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva