Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka taksah v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva