Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ljutomer za leto 2012

Predpisi, na katere predpis vpliva