Spremembe in dopolnitve Tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju Občine Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva