Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu športnorekreacijskega centra

Predpisi, na katere predpis vpliva