Odlok o javnem redu in miru v Občini Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva