Odlok o rebalansu proračuna Občine Ljutomer za leto 2010

Predpisi, na katere predpis vpliva