Cene pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališča in pogrebnih svečanosti na pokopališču v Ljutomeru

Predpisi, na katere predpis vpliva