Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

Predpisi, na katere predpis vpliva