Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP LJ09 (od 06.03.2023 do 04.04.2023)

6. 3. 2023 191
06.03.2023
Javna naznanila in razgrnitve
04.04.2023 do 23:59
Jerneja Rajner
02 584 90 67