Javni poziv promotorjem k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva - Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Ljutomer, 3. faza

10. 4. 2024 111