Javni poziv - predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljutomer

6. 3. 2024 87