Podaja pripomb in pobud k strokovni nalogi "Opredelitev in vrednotenje terasastih vinogradov kot ključnih elementov krajine Ljutomerskih in Ormoških goric"

19. 12. 2023 377