Podelitev jubilejnih priznanj OOZ Ljutomer

6. 12. 2023 127