Narasla voda ogroža tudi prebivalce na Krapju in Moti

5. 8. 2023 198