Komunalna ureditev stanovanjske soseske Stročja vas - podpis pogodbe

7. 6. 2023 376