Stališče Skupnosti občin Slovenije do reorganizacije upravnih enot

30. 3. 2023 105