JAVNI POZIV za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svet OŠ Janka Ribiča Cezanjevci

21. 2. 2023 95