Osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta za gramoznico Krapje – EUP MP02

27. 1. 2023 225