Javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnika Občine Ljutomer v Svetu lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Pomurje in Svetu OŠ I. Cankarja Ljutomer

26. 1. 2023 73