Slovesnost ob 150-letnici Vinorejskega društva Ljutomer

15. 11. 2022 55