Asfaltiranje javnih poti v KS Železne Dveri

1445
749.326,87 EUR
V teku