Ponovni javni poziv za predlaganje kandidatov za predstavnike ustanoviteljice Občine Ljutomer v Svet Osnovne šole Mala Nedelja

21. 7. 2021 218
21.07.2021
Objave in pozivi
06.09.2021 do 23:59