Javno naznanilo – obveščanje javnosti o javni razgrnitvi pobude za Lokacijsko preveritev v k.o. Kuršinci

2. 6. 2021 93