Javni razpis za subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju občine Ljutomer

1. 6. 2021 702