JAVNO NAZNANILO: obveščanje javnosti o javni razgrnitvi pobude za Lokacijsko preveritev v k.o. Precetinci

26. 5. 2021 56