Javno naznanilo – obveščanje javnosti o javni razgrnitvi pobude za Lokacijsko preveritev v k.o. Branoslavci

26. 4. 2021 74
26.04.2021
Javna naznanila in razgrnitve
10.05.2021 do 00:00
Jerneja Rajner
02 584 90 67