Javno naročilo:Ureditev dvigala in sanacija kleti v območju dvigala v stavbi na Vrazovi ulici 1 v Ljutomeru (pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki)

22. 4. 2021 148