Podpis pogodbe za izvajanje obveznih občinskih javnih služb varstva okolja

4. 9. 2013 2