Odprtje bivalne enote Doma starejših občanov Ljutomer v Stročji vasi za stanovalce z demenco

9. 4. 2014 2