Podpis pogodbe za izgradnjo sekundarne fekalne kanalizacije v Stročji vasi

30. 6. 2014 3