Postavitev temeljnega kamna za izgradnjo vrtca in osnovne šole v Cezanjevcih

25. 9. 2014 27